0915 98 28 78 info@ttntravel.com
Hãng hàng không Việt Nam được xếp hạng đúng giờ nhất

Vietnam Airlines là một trong 5 hãng hàng không đúng giờ nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương trong tháng 4, với 81,85% chuyến bay đúng giờ.

Theo Laodong

Proceed Booking